لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
با درود درصورت نیاز به مشاوره ، لطفا در ساعات کاری با آقای
مهندس محمدرضایی شماره 09106978820 تماس بگیرید . با سپاس
قسمتی از درآمد ایران صنعت صرف امور خیریه می گردد

 • سبد خرید شما در فروشگاه ایران صنعت :   IP:3.237.31.191

 •      اضافه کردن کالای جدید به سبد خرید  
  سبد خریــــــــــــــــد
  ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت واحد تعداد قیمت کل ویرایش تعداد حذف
  86�������� �������� ���� ph ������ ������������ ������ GL-42 �������� Ezdo ������������306004181127745000127745000
  85�������� �������� ���� �������� ������������ ���������� ���������� ���� �������� 2.5 ���� 3.5 �������� 8000113461590001159000
  84���������� ������������ ���������������� ������������ ���������� ����8000110996430001643000
  83ph ������ �������� ������ (ph ������ ������������) �������� pp-2033060045261156060001115606000
  82�������� �������� ������������ ���������� ���������� ���� �������� 2.5 ��������8000113451590001159000
  81�������� ������������ ���� ��������(quick fitting connection)8000111016680001668000
  80���� �������� ������ �������� ������������ ���������� ���� (�������������� ���������� ����)8000111071750001175000
  79�������� ���������� ���������� �������� ���� �������� ������ NTS-31143030011231247500012475000
  78�������� �������� PH 7,01 �� PH 4,01 ������ 20 �������� ���� HI70007 �� HI700043060041810556600015566000
  77���������� �������������� ph ������(�������� ������)���� �������� 7.003060041281328600013286000
  76���� ���������� 6 �������� ������������ ���������� ����800011349480000014800000
  75�������� �������� ������������ ������������ (�������������� ������������ ���������� ����)8000111081450001145000
  74���������� �������������� ������������ ���� ���� ���� ������ (EC1413 Calibration)306004565010
  73���������� ������������ �������� �������� ������������ ���������� ����8000110986920001692000
  72������������ ���������� ���� ������ ���������� �������� ��������( Nice Water) ���� �������� �������� ����800011300010
  71������������ PH �� ORP ���� �������������� �� ���������� ������ EZDO-4801P30600418061547210001154721000
  70PH/Temp/ ORP ������ �������� ������ MP-10330600484794172000194172000
  69������ ���������� ���������� ���� ������ luxury faucet Z-54800011363447200014472000
  68��������pH ������ �������� �������� ������ pH30 �� CLEAN-PH30306004180934800000134800000
  67�������������������� ph ������ �������� ���������� �������� ������ HI991653060041631010
  66������ ������ �������� ������������ ���������� ����8000111094010001401000
  65���������� ������ �� ���� ���� ���� ������ �������� �������� ADWA( ������ AD31)30600458130000000130000000
  64�������������� PH ������������ ������ EZDO-PY-41306004186722500000122500000
  63������������������PH������ ������������ pH/ ORP /Temp ������ 4803p3060045781685560001168556000
  62������������������ ���������������� �������������� Cond/Tds ������ 4803C3060045281771870001177187000
  61PH������ ������������ ������ PL-700PV3060048482949160001294916000
  60���� ���������� NICE WATER �������� �������� 1���� 3 ���������������� ������������ 800011100550000015500000
  59������������ ������ ������������ �� DO ������ ������ 98719GT30600418041958550001195855000
  58PH �������������� ������ 6011 �������������� ������������ 30600452760571000160571000
  57������������������������, EC������, ���������� ������(Ec Meter) ������ 602230600433333500000133500000
  56���� ���� ������ PH �������� ������������ Clean ������ pH30L306004181237800000137800000
  55�������� ph/conductivity/tds/salt /temp ������ 98721 30600418691840580001184058000
  54���������� ������ �� ���� ���� ���� ������ �������� �������� ADWA( ������ AD32)30600458030000000130000000
  53������ �������� ������������ ���������� ����8000111106560001656000
  52���������� �������������� EC,TDS,PH,ORP,SALT,TEMP �������� ������ EZDO-82003060043151112050001111205000
  51���������� ������ �������� ������ 9871130600186641745000141745000
  50�������������� 24 ������ ������������ ���������� ���� ����������800011111316200013162000
  49pH������ ������������ �� �������� ������ ������������ ������ pp-20130600431683664000183664000
  48�������� �������� �������� �������� HANNA HI736-25306004179410164000110164000
  47���������������� ������������ ������ �� ���������� (���������������� ������������) ������ MIC-98879WiFi30600418291093950001109395000
  46pH ������ �������� �������� ������ AD11 ������������ (Adwa)30600459828800000128800000
  45�������������� ORP ������ 7000EO �� �������������� ORP30600485332892000132892000
  44������������������ �� ������ ������ �������������� ������ ���������� ������ BOE 32395306004182510110
  43���������� ���������� ������������ 20 ���������� C.C.K800011304128000011280000
  42pH ������ �������� �������� ������ AD12 ������������ (Adwa)30600459936000000136000000
  41�������������� ������������ pH �������� ������ HI1002/5 ���� �������� 5 ��������3060041620010
  40���������� ���������� �� �������� ���������� ���������� �� ���������� ������������ ����������80001573111400011114000
  39���������� ������������ ����������������800011122123700011237000
  38���������������� ������ �� ���������� ������ mic-98586j 30600126774576000174576000
  37���������� ������������ ���������� LG ���� ���� 800011591145500011455000
  36������������ ������ (������������ ���������� ��������)EZDO ������������ ������ PDO-40830600418322769550001276955000
  35������������ ������ ���������� ���������� ����������������800011088739200017392000
  34������������������ �� ������������ EC/TDS/Salinity �������� ������������ ������ CON5000 30600418833150000001315000000
  33���������� ���� ���������������� 7 ���������� ���� (AQUA CLEAR)80001158851047000151047000
  32�������� ���������� ������������ ���������� ���� (�������� �������� ���� ������ ������������)8000154717710000117710000
  31ph������ ������������������ ������ ��������(PH ������)������ 601130600431233800000133800000
  30�������� PH/TDS/EC/temp ������ PH-3508 306004188022800000122800000
  29���������� ������������ Filmetec ������ TW30 (���������� ������ ������������)80001887445400014454000
  28�������� pH ������ HI-981030 (�������� ���� ���� ������������ ��������)306004160480000000180000000
  27������������ �������������� WIPRO DVB-T USB900191535318400013184000
  26�������� ���������� �� �������� �� �������� �������� ������ CLEAN CON30306004210047000000147000000
  25���������� ���� �������������� �� ���������� �������� ��������800011069114900011149000
  24������������ CO2 ������ �������� ������ ������ MIC - 98132S30600121391663200001166320000
  23���� �������� QC ������������ ���������� ����8000110791450001145000
  22�������� ������������ ���������� ������ 98620 �������� ������������30600186846200000146200000
  21���������� �� TDS ������ (EC,TDS) ������������ �������� ������ AD330306004602010
  20������������ ���������� ���� �������� �������� 6 ���������� (Aqua Life) 8000188857701000157701000
  19���������� ������ ������ �� �������� ������ 9870230600186532448000132448000
  18������������ ������������ ���������� ����8000111215080001508000
  17�������������� �������� ���� �������������� ���� ���� BRANNAN ������ 31/162/03060012147880000018800000
  16������������ ���������� ������ �������� ���������� �� �������� ������ RZ660306001193228800000128800000
  15���� ���� ������ �������������� ������ milwaukee -ph55306004179532800000132800000
  14������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E306004213510110
  13������������ ���� ���������� �������������� ������ 9820230600186968686000168686000
  12���������� ���� 6 ���������� ���� AQUA CLEAR80001157020312000120312000
  11�������� �������� ������ �� ��������800011909010
  10������������ ���������� ���� ���������� ���������������� ( Aqua Clear)800018849287000149287000
  9EC ������ ,���� ���� ���� ������,�������� ������ ������������, CD-1043060046051040520001104052000
  8���������� 1/4 �������� �������� ����������(QC) ���������� ����8000110821450001145000
  7���� �������� ���������� ������������ ���������� ���� ���������� ���������� ���������� ����������80001600843800018438000
  6���������� ���� ���������� Royal ������ ���������� ���� 80001162551047000151047000
  5�������� �������� ������ �������� ������ CM 24030600287518150000118150000
  4���������� �� TDS ������ ������������ ������ AD300030600460410110
  3�������� orp ������ ������ EZDO-6041 ������������306004158648000000148000000
  2�������������� ������������ ���������� ����800011344128800011288000
  1������������ ������ �������� ���� �������� ���������������� ( ������������ )HS3330600820742128000001212800000
  نام استان
  نام شهر
  مبلغ خرید
  نوع ارسال کالا
  هزینه پست
  مالیات و ارزش افزوده تخفیف ویژه (درصد) تعداد کالا : جمع هزینه :
    
   

  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

  آمار بازدید ها


  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
  » افراد آنلاین این بخش: 55

  تماس با ما

  مجوز تجارت الکترونیک


  مجوز رسانه بر خط


  logo-samandehi

  ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


  پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

  ایران صنعت: 09106978820


  تاریخ :1402/7/08


  تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
  تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.