لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
با درود ، مشاوره خرید مهندس محمدرضایی شماره 09106978820
قسمتی از درآمد ایران صنعت صرف امور خیریه می گردد

 • سبد خرید شما در فروشگاه ایران صنعت :   IP:3.80.4.147

 •      اضافه کردن کالای جدید به سبد خرید  
  سبد خریــــــــــــــــد
  ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت واحد تعداد قیمت کل ویرایش تعداد حذف
  94���������������� �������� ���������� ������ �� ���������� �������� testo 176_p1306008220910110
  93������������������ pH �� EC ���� ���������� ������������-HI98143305004273810110
  92���� ���� ���� ������ �� tds ������ ������ TDS-3 3060041896184000011840000
  91������������������ �� ������������ ph ������ ������������ �������������� ������ PH 5520305004189310110
  90������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E305004213510110
  89������������ ���� ���� ���� ������ HM ������ ������������ ������������������ 306004139710110
  88������ ������������ ���� ���� ���������� �������� HANNA HI719306004284410110
  87������������ PH ������ ������������ LUTRON ������ PPH-2108305004193163000000163000000
  86������������������ PH ������������ ������ LUTRON TR-PHT1A43050041424010
  85�������� ������ HP ID4520T �� �������� ph ������ ������������ 5������ ����������3050068561300580001130058000
  84������������ ���������� �� �������� ���� 500 �������� 20 ���������� �������� TESTO 905-T1306008219910110
  83���������������� ���������� �� ������ �������� ������ testo 184306008220810110
  82���������� ������ ������������ ������������ ������ MIC-987A2-PC30600417201687380001168738000
  81�������� �������� PTM100 (������������ �������� PH ������ �� ������)3060041194950000019500000
  80������������ ������������ �������� ������������ HI96719306004284510110
  79�������� ���������� ������ �������� ������ AD35 ����������(���������� ���� ��������)3060041712010
  78������������������ �� ������������ ORP ������ ������������ �������������� ������ ORP 5520 305004189410110
  77������������ �������� ������ �������� ���������� CAL Check ��� HI97720306004285010110
  76������ ���������� ���������������� �������� HANNA HI758306004284610110
  75�������������������������� ���� ������������ ������ UV-M903060011180010
  74������������������ ������������ ������ TR-DOT1A4 �������� Lutron 3050041456010
  73������������������ �� ������������ ���������� ���������� ���� �������� ���������� ������������ ������ ROC-5320E305004210410110
  72������������������ ���������� ���������������� �������� - HI8936305004273910110
  71���������������� �������� ������������ ������ �������� ���������� ������ TESTO 176T4306008220410110
  70�������������� ������������ ORP ������ ������ AD3230B (ADWA)306004616010
  69������������������ �� ������������ ���������� ���������� ���� �������� ���������� ���������� ������ ROC-5320E305004189110110
  68�������� ������������ ���������� �������� ���� ���������� ���������� - HI764073305006266210110
  67������������ �� ���������� ������ �������������� ������ Ec-510 305004214310110
  66���������������������� �������� pH�� ORP �� ������ - ������ PCA300306004273610110
  65���������������� ������������ �������������� �������� TESTO 470306008220210110
  64������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E-P305004189210110
  63���� ���� ������ ������������ �������� ������ HANNA HI202030600420093300000001330000000
  62������ �������� ������ ������ PT100306004118710110
  61���������� ������ ������������ ������������ ���������� ������ 86555306004934010
  60�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i330600920277100000001710000000
  59�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i83060092029197000000011970000000
  58������ CLYCINE �������� 100 �������� �������� �������� WaATER-I.D3060041944968000019680000
  57������������ ���������� ���� �������� ��������(������������ ���������� ���� RO)8000112250694000150694000
  56������������ ������ PrimeLab 2.0 ���� �������� �������� 75 ��������������306004221210110
  55������ �������� ������ PT-3003060041189010
  54������ �������� ������ PT-4003060041190010
  53������ �������� ������ PT-5003060041192010
  52�������������� �� �������� ������������������ ���������� ������������ ������ DO AD8001/330500628261580000001158000000
  51������������ ������ ������������ ������������ AZ ������ AZ 8403 30600414052340000001234000000
  50������������ ������������ ������, DO������, O2������ ������ 70313060044071533150001153315000
  49���������� ���� ���������� Royal ������ ���������� ���� 80001162551047000151047000
  48���������� ������������������ KCL �������� �������� ������ HI70300G306004197110110
  47������������������ �� ������ ������ �� �������� ������ �������� ���������� 0 ���� 40%306004192722000000122000000
  46���������� ������������ �������� ������������ ������ UT661D306001232343008000143008000
  45pH ������ �������� �������� ������ AD11 ������������ (Adwa)30600459830000000130000000
  44pH/mV �� EC/TDS/�������� ������/������������ ������ �������� ���� �������� �������������� �������������������� - HI5521306004264210110
  43���������������� ������ �� ���������� ������������ ������ UT330TH306001234641216000141216000
  42 ������������ �� ���������� ������ ������������ ������������ ������ A12T3060012340728000017280000
  41�������� �������� ������������ ������ UT07BEU3060012317940800019408000
  40pH ������ �������� �������� ������ AD12 ������������ (Adwa)30600459938600000138600000
  39������������ �������������� Checktemp�� - HI98501306001261710110
  38 ������ ������ �������������� ������������ ������ UT353306001234913888000113888000
  37������������ ���������� �������� �������� �������� ������ Brannan 38/702/0306001205938500000138500000
  36���������������� ������ �� ���������� ������������ USB ������ MIC 98875SD 306001259577000000177000000
  35 �������� ���������� ������ ������������ ������ MIC ������������ 98873306001259650000000150000000
  34�������� ���������������� �������� ������������ �������� �������������� �������� ������������������ ���� ���� �������� - HI84532306004264610110
  33����������������, ������������ ������������, TI-32230600126025525000001552500000
  32������������ �� pH ������ ������������ ������ ���������������� - HI83300306004264710110
  31WBGT������ ���������������������� MIC 98887SD30600126001120000001112000000
  30�������� �������� ������������ ������ UT683KIT306001232240880000140880000
  29 �������������� ������������ ������������ ������ UT366A306001235324640000124640000
  28PH ������ �� ������������ ���� ���� �������� ������ ������-HI991001306004264410110
  27������ ������ ���������� ������ �������������� ������ TEM 187 ������306001567450000014500000
  26 ������ ������ �������������� ������������ ������ UT352 306001234894864000194864000
  25�������� �������� �������� �������� �������� ������������ ������ UT692G306001232523520000123520000
  24 306001233920160000120160000
  23���������������� ������ �������������������� ������������ ������ UT330T306001234527776000127776000
  22���������������� ������ ������������ ������ UT330A 306001234225312000125312000
  21������������ ������ ������������ ���������������� ������������ �������� �������� - HI6421 306004264010110
  20 ���������� ������ �������� ������ ������������ ������ UT343D306001235176720000176720000
  19 ���������� ������ ������ ������������ ������ UT377A306001234716744000116744000
  18������������ ���������� �������� �������� �������� ������ Brannan 38/701/0306001205835000000135000000
  17���������� �������� ������ �� ���������� ������ �������������� ���� ���� ���� ������ MIC 98206306001259771000000171000000
  16 �������� �������� SMD ������ UT116A306001231421280000121280000
  15�������� �������� ������ ���� ������ �������� EC/Resistivity - HI98197306001261410110
  14 ���������� ������ �������������������� ������������ ������ UT345A306001235264400000164400000
  13�������� ������ �������������� ������������ ������ UT18C306001232831696000131696000
  12���������������� ������������������ �� �������� ���������� ������������ ������ UT330C306001234450960000150960000
  11�������� ������������ ���� �������� ���������������� ������ MS-11C306001259464000000164000000
  10�������� �������� ���������������� ������������ ������ UT695D10306001232639984000139984000
  9������ ���������� ������ ���������� ������������ ������ A13T3060012341593600015936000
  8�������� �������� LED ������������ ������ UT659D306001231627048000127048000
  7������������ ������������ ������ ���������� ������������ - HI2400306004264110110
  6�������� �������� SMD ������ UT116C306001231516016000116016000
  5�������� �������� �� ���������� �������� ������������ ������ UT682D306001232112320000112320000
  4 ������ ������ ���������������� ������������ ������ UT353BT306001235020160000120160000
  3�������������� ������ ������������ PM2.5 ��PM10 ������ MIC-98098P30600125981550000001155000000
  2������������ �� �������������� �������������� ������ 13/472/0�������� BRANNAN306001206326000000126000000
  1�������������� ���������� �������� ������ 0/ 38/704 BRANNAN306001206048000000148000000
  نام استان
  نام شهر
  مبلغ خرید
  نوع ارسال کالا
  هزینه پست
  مالیات و ارزش افزوده تخفیف ویژه (درصد) تعداد کالا : جمع هزینه :
    
   

  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

  آمار بازدید ها


  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
  » افراد آنلاین این بخش: 108

  تماس با ما

  ENAMAD مجوز تجارت الکترونیک


  مجوز رسانه بر خط


  logo-samandehi

  ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


  پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

  ایران صنعت: 09106978820


  تاریخ :1402/9/15


  تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
  تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.