لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته
بستن ×
با درود ، مشاوره خرید مهندس محمدرضایی موبایل:09106978820
واتساپ، تلگرام، ایتا، روبیکا با همین شماره فعال است.

فروش ویژه محلول های استاندارد جهت کالیبراسیون در فروشگاه ایران صنعت

محلول کالیبره ph سنج(اسید سنج)در نقطه 7.00

3,500,000 ریال محلول استاندارد KCL جهت نگهداری PH سنج(50ml)

1,375,000 ریال بافر هانا PH 7,01 و PH 4,01 حجم 20 میلی کد HI70007 و HI70004

5,625,000 ریالمحلول استاندارد KCL جهت نگهداری PH سنج(20ml)

625,000 ریال محلول کالیبره ph سنج در نقطه 7.00

1,250,000 ریال محلول کالیبره ph سنج در نقطه 4.00

1,250,000 ریال محلول کالیبره ph متر در نقاط 4 و 7 ساخت AZ تایوان

2,544,000 ریال محلول نگهداری kcl الکترود ph هانا 500 میلی مدل HI70300L

10 ریال تماس بگیریدمحلول كاليبره دستگاه تي دي اس سنج (EC1413 Calibration)

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبراسیون هانا مدل HI-50036 برای اندازه گیری های GroLine

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبره TDS-3 ، بافر کالیبره 342ppm(بافر NACL)

1,250,000 ریال بافر کالیبراسیون ph ادوای رومانی مدل AD70007 و AD70004

5,000,000 ریالبافر هدایت EC-84 میکرو زیمنس

1,029,000 ریال محلول کالیبراسیون Milwaukee میلواکی MA9010 pH 10.01

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبره ph سنج(اسید سنج)در نقطه 4.00

3,500,000 ریال بافر ph متر هانا در نقاط 10 ، 7 ، 4

0 ریال تماس بگیریدبافر های کالیبراسیون دستگاه EC/TDS/PH مدل PH-3508

3,000,000 ریالبافرکاهش دهنده ph شرکت ph down-BIOBIZZ ججم 250

0 ریال تماس بگیریدبافر کالیبراسیون هدایت الکتریکی در نقطه 147 میکرو زیمنس

1,000 ریال تماس بگیریدمحلول­ استاندارد pH بافر 4کد AD7004

0 ریال تماس بگیریدمحلول­ استاندارد pH بافر7.01کد AD7007

0 ریال تماس بگیریدمحلول­ استاندارد pH بافر 4.01 مدل AD7010

0 ریال تماس بگیریدمحلول استاندارد بافر Ph-4.01 مدل AD70004

2,750,000 ریال بافر کالیبراسیون هانا PH 4.01 HANNA HI7004-050 (500 میلی لیتر)

0 ریال تماس بگیریدمحلول استاندارد بافرAD70010 Ph=10

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبراسیون PH ادوای رومانی بافرAD70007p Ph=7

2,750,000 ریال محلول استاندارد بافر 1413 ad70031p

2,750,000 ریال بافر هدایت EC-84 میکرو زیمنس

1,250,000 ریال تماس بگیریدمحلول استاندارد بافر 84µS/cm مدل AD7033

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبراسیون ph متر در نقطه 9.00

0 ریال تماس بگیریدمحلول استاندارد­ 1413µS/cm مدل AD7031

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبراسیون Ph متر در نقطه 4.00

0 ریال تماس بگیریدمحلول استاندارد­ 12/88µS/cm مدل AD7030

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبراسیون Ph متر در نقطه 7.00

0 ریال تماس بگیریدمحلول استاندارد مخصوص zero oxygenکدad7040‬‎

0 ریال تماس بگیریدبافر هدایت EC-1413 میکرو زیمنس

1,000 ریال تماس بگیریدساشه محلول بافر کالیبراسیون pH 4.01 هانا مدل HI70004P

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبراسیون EC (کنداکتیویتی) مدل HI7030

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبره ORP در نقطه 400 میلی ولت

0 ریال تماس بگیریداستاندارد هدایت مدل HI7034L هانا 80000 µS/cm

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبره ORP در نقطه 200 میلی ولت

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبراسیون EC متر 84µS/cm مدل HANNA HI7033 L

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبره ORP در نقطه 600 میلی ولت

1,000 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبراسیون EC هانا مدل HI7031

18,750,000 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبراسیون pH هانا مدل HI7010

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبراسیون pH مدل HI7004

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبراسیون پی اچ مدل HI7007

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبره هدایت نقطه 8.4 میکروزیمنس حجم 250 میلی

1,000 ریال تماس بگیریدساشه های بافر کالیبراسیون pH 4.01 و 7.01 مدل HI770710P

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبره هدایت نقطه 8.4 میکروزیمنس حجم 50 میلی

1,000 ریال تماس بگیریدساشه بافر کالیبراسیون pH 7.01 و 10.01 مدل HI770710C هانا

0 ریال تماس بگیریدبافر کالیبره ph متر نقطه 10 آلمانی ، محلول کالیبره ph آلمانی

2,105,000 ریال تماس بگیریدمحلول 5 میکرو زیمنس بطری 250 میلی واتر آیدی آلمان

117,500,000 ریال تماس بگیریدبافر کالیبراسیون ph متر میلواکی در نقطه 4 و 7

5,000,000 ریالمحلول کالیبراسیون گرولاین سریع pH/EC/TDS مدل HI5036-023 هانا

0 ریال تماس بگیریدبافر کالیبراسیون مدل HI7007-023 هانا برای اندازه گیری هایGroLine pH 7.01

0 ریال تماس بگیریدساشه بافر با pH 4.01 Pool Line مدل HI700044P هانا

0 ریال تماس بگیریدساشه بافر با pH Pool Line 7.01 مدل HI700074P هانا

0 ریال تماس بگیریدکیسه های استاندارد رسانایی 12880 µS/cmمدلHI700304P هانا

0 ریال تماس بگیریدساشه های استاندارد TDS 6.44 ppt مدلHI700384P هانا

0 ریال تماس بگیریدمحلول استاندارد کالیبراسیون EC 12880µSمدل AD70030P

2,750,000 ریال مجموعه چک کالیبراسیون نیترات دریایی مدلHI782-11 هانا

0 ریال تماس بگیریدمجموعه چک کالیبراسیون کم برد نیترات دریایی مدلHI781-11 هانا

0 ریال تماس بگیریدآب مقطر آزمایشگاهی 120 سی سی

0 ریال تماس بگیریدساشه های بافر کالیبراسیون pH 10.01 مدل HI70010P هانا

0 ریال تماس بگیریداستانداردهای بررسی سولفات CAL مدلHI97751-11 هانا

0 ریال تماس بگیریدبافر کالیبراسیون گرولاین ph 10.01 مدل HI7010-023 هانا

0 ریال تماس بگیریداستانداردهای بررسی کلسیمCAL مدلHI97752-11هانا

0 ریال تماس بگیریدمحلول كاليبره TDS, EC استاندارد (1413)

1,375,000 ریال پودر بافر کالیبره برند کریت تایوان

5,000,000 ریالبافر کالیبراسیون پی اچ متر لوترون LUTRON PH-04

8,750,000 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبراسیون پی اچ متر 7 PH لوترون LUTRON PH-07

8,750,000 ریال تماس بگیریدمحلول استاندارد KCL سه مولار خارجی جهت نگهداری PH سنج

2,312,000 ریال محلول استاندارد KCL جهت نگهداری PH سنج(30ml)

1,000,000 ریال بافر کالیبره ph در نقطه 6.86 و 4.01 (حجم 50 میلی)

1,588,000 ریال بافر کالیبره ph در نقطه 6.86 و 4.01 (حجم 30 میلی)

1,875,000 ریال محلول کنداکتیویتی متر لوترون LUTRON CD-14

8,750,000 ریال تماس بگیریدمحلول نگهدارنده KCL ساخت هانا مدل HI70300G

0 ریال تماس بگیریدبافر کالیبراسیون هانا مدل HI70010

3,826,000 ریال محلول پاک کننده الکترود PH هانا مدل HI7000661

3,826,000 ریال محلول کالیبره TDS-3 ، بافر کالیبره 342ppm(بافر NACL)

3,125,000 ریال محلول کالیبره TDS،EC ، بافر کالیبره 710ppm

1,875,000 ریال محلول الکترولیت پراب اکسیژن متر لوترون مدل LUTRON OXEL-03

13,750,000 ریال تماس بگیریدمحلول كاليبره دستگاه تي دي اس متر (EC1413 Calibration)

3,750,000 ریال بافر کالیبراسیون ph میلواکی مدل M10007 , M10004

4,875,000 ریالکالیبراتور ترموکوپل CEM مدل CEM BX-150

287,500,000 ریال تماس بگیریدمحلول كاليبره دستگاه هدایت سنج (EC1413 Calibration)

2,750,000 ریال محلول كاليبره در نقطه 4 میکروزیمنس (EC4 Calibration )

1,000 ریال تماس بگیریدمحلول كاليبره در نقطه 7 میکروزیمنس (EC7 Calibration )

1,000 ریال تماس بگیریدبافر کالیبراسیون PH متر در نقطه 7 حجم 500 میلی

2,750,000 ریالبافر کالیبراسیون PH متر در نقطه 4 حجم 500 میلی

2,750,000 ریالمحلول بافر STP7 نمایندگی WTW

78,000 ریال تماس بگیریدبافر کالیبره ph در نقطه 6.86 و 4.01 (حجم 120 میلی)

2,750,000 ریالبافر کالیبراسیون فنی pH 4.01 (500 میلی لیتر) - HI5004 هانا

0 ریال تماس بگیریدبافر کالیبراسیون فنی HI5007 pH 7.01 (500 میلی لیتر)

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبره ph متر در نقاط 4 و 7 ساخت EZDO تایوان

6,750,000 ریال بافر 4 ، 7 ، 10

7,504,000 ریال 

سایر صفحات مربوط به موضوع :  محلول های استاندارد جهت کالیبراسیون   تعداد کل محصولات این بخش :   97   عدد
پیشنهاد شگفت انگیز امروز ایران صنعت

دستگاه تی دی اس متر(TDS)

دستگاه پی اچ متر دیجیتال

هدایت سنج آب,EC متر

فتومتر پرتابل دیجیتال

دماسنج دیجیتال

مولتی متر دیجیتال

ph متر خاک

ph متر، ph سنج

Tds متر

آمونياك سنج

سنسور ph سنج ، پراپ ph سنج

EC متر ، EC سنج

ph سنج هانا ، تستر ph هانا

رفرکتومتر ، قند سنج

EC/TDS متر ، هدایت تی دی اس سنج

EC/TDS/PH متر ، تستر های مولتی پارامتر آب

ترازو آزمایشگاهی

اکسیژن متر آنلاین

پی اچ ph سنج آنلابن

هدایت و تی دی اس سنج آنلاین ،EC/TDS تابلویی انلاین

اکسیژن سنج DO متر آنلاین تابلویی

محصولات شرکت آدوا ADWA -ADWA

تجهیزات کنترل و اندازه گیری آنلاین

کلر سنج

فروش فوق العاده تجهیزات آنلاین تابولویی

محصولات شرکت ای زد تایوان AZ

فلکسی تستر، کلر، کلراید، سختی، سختی کلسیم، مس، روی،سیلیسمفروشگاه ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

فروشگاه ایران صنعت در سال 1388 تاسیس گردید، که مفتخر است ، با عرضه محصولات ابزاردقیق ، برق الکترونیک ، ابزارآلات و تجهیزات صنعتی در سراسر کشور با بهترین کیفیت و قیمت رقابتی در خدمت هموطنان گرامی باشد .
ENAMAD logo-samandehi

آدرس : کرج چهار راه کارخانه قند به سمت میدان هفت تیر خیابان پناهی کوچه پناهی 1 پلاک 61 ساختمان اهورا واحد یک
شماره تلفن : 02691300551
شماره همراه : 09106978820 واتساپ ، تلگرام ، ایتا ، روبیکا ، ای گپ روی این شماره می باشد
شماره نمابر : 30008666850361
افراد آنلاین: 71
تاریخ :1403/4/31
پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.