سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
44�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i53060082028132000000011320000000
43 PH ������ �� ������ ������ ������������ ������ AD1020 30600460910110
42������������������������, EC������, ���������� ������(Ec Meter) ������ ������ 602130600445736968000136968000
41���������� ������������ ���������� LG ���� ���� 800011591145500011455000
40������������ ������ ��������OS260306008203329500000129500000
39EC ������ �������� ������ AZ- 835130600493936800000136800000
38������������ ������������SOX40630600820219700000001970000000
37������������������������ �������������� (Wireless) ���� ������ ������ E 213 302 �������� ����������306001160913570000113570000
36���������� ������ ������������ ������������ ������ TUB-43030600413883295550001329555000
35�������������� ph ������ ������������ ������ A10 PR PH ������������ APURE ������������306004218210110
34�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i330600820277100000001710000000
33������������ ������ �������� ������ TES-13403060016621137490001113749000
32������������ ������ ������ AVM-0530600165881448000181448000
31�������� �������������� �������� ���������� (������ 1285)304001491010
30�������� �������������� �������� ���������� ������ 1760304001493010
29�������� �������������� �������� ���������� ������ 16003040011643010
28������ ������ �� �������������� �������������� ������13/471/0 �������� BRANNAN306001206226000000126000000
27������������ ������ �������� hanon ������ SH220F 30600819336510000001651000000
26�������� ������ 12 �������� ���� ���� ������ ���� ���� �������� ������ 303001126910500000110500000
25������������ bod ������ �������� LOVIBOND �������� ���������� ������ BD6003060041494169158000011691580000
24������������ ��������������������FC150020357400000001740000000
23�������� �������� ���� �������� ������ 41653040011771010
22�������� �������� ������ �� ��������800011909010
21�������� ������������ ���������� ���� �������� ���� 3.2 ����������800011338010
20������������ ��������, �������������� ������ ���� (Anemometer) �������� ������ ������30600145560267000160267000
19������������ ������ ���� ������ AVM-30130600166067871000167871000
18������������ ph ������ �������� �������� ATC ������ 3060042206480000014800000
17���������� ���������� �� �������� ���������� ���������� �� ���������� ������������ ����������80001573111400011114000
16�������� �������� ���� �������� ���������� ������ 4255 304001507010
15������������������������, EC������, ���������� ������(Ec Meter) ������ 602230600433333500000133500000
14������������ �������� ������ ��������������MP12030600820239700000001970000000
13 ������������ �������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ �������������������� �� ������ ���������� ����������306008203150000000150000000
12�������������� ���������������� �������� ���������� E140202 �������� ����������3060011612887000018870000
11���������� ������������ ������������ ���������� ����800011835820001582000
10������������ ��������������S40230600820185660000001566000000
9PH ������ ������������ ������ 86502 PH/MV/��C(ORP)30600491710110
8������ ������ ������ 8911306001980010
7�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i93060082030210000000012100000000
6�������� ���������������� ���������� ������ Prova 16603060027126397700001639770000
5������������ ���� ���� ������ ������������ pH/ORP/Temp �������� VIRA������ P200030600420461520000001152000000
4�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i230600820265240000001524000000
3���� ���� ������ �������������� Milwaukee ������ MW100 PRO306004192110110
2������������ �������� �������������� ������ TFA 30.1033 ����������306001159522083000122083000
1�������� ������ ������ K ������������ �� ������������ ������ BRANNAN 38/690/0306001214410110
ادامـــــــه ثبت سفارش >>
لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
با درود درصورت نیاز به مشاوره ، لطفا در ساعات کاری با آقای
مهندس محمدرضایی شماره 09106978820 تماس بگیرید . با سپاس

محصولات مرتبط با موضوع : محصولات شرکت میلواکی آمریکا milwaukee


پی اچ متر میلواکی مدل milwaukee -ph55

31,000,000 ریالپی اچ متر میلواکی مدل Milwaukee -Ph56

58,000,000 ریالمولتی پارامتر پرتابل مدل MW805 محصول کمپانی Milwaukee

10 ریال تماس بگیریداکسیژن متر پرتابل مدل MW605 MAX محصول کمپانی Milwaukee

10 ریال تماس بگیریدpH سنج مولتی پارامتر رومیزی میلواکی Milwaukee MW160 MAX

10 ریال تماس بگیریدpH متر رومیزی میلواکی Milwaukee MW151 Max

10 ریال تماس بگیریدتستر milwaukee میلواکی EC/TDS/NaCl/Temp مدل MW306

10 ریال تماس بگیریدمیلواکی مدل Milwaukee MW180

10 ریال تماس بگیریدرفرکتومتر دیجیتالی گلوکز میلواکی MA873

10 ریال تماس بگیریدرفرکتومتر دیجیتال فروکتوز Milwaukee MA872

10 ریال تماس بگیریدرفرکتومتر دیجیتال بریکس Milwaukee MA871

10 ریال تماس بگیریداکسیژن متر میلواکی MW190 MAX

10 ریال تماس بگیریدرفرکتومتر دیجیتال بریکس و الکل سنج میلواکی Milwaukee MA884

10 ریال تماس بگیریدرفرکتومتر دیجیتال میلواکی MA883 °Baumé

10 ریال تماس بگیریدرفرکتومتر دیجیتال بریکس Milwaukee MA882

10 ریال تماس بگیریدتستر EC/TDS دما میلواکی مدل Milwaukee EC59 PRO

10 ریال تستر EC/TDS دما میلواکی مدل Milwaukee EC60

10 ریال تماس بگیریدتستر پرتابل EC/TDS/PH میلواکی مدل Milwaukee MW801

0 ریال تماس بگیریدتستر پرتابل EC/TDS/PH میلواکی مدل Milwaukee MW802

10 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبراسیون Milwaukee میلواکی MA9010 pH 10.01

0 ریال تماس بگیریدتست کلر دیجیتال Milwaukee MW10

45,000,000 ریال تماس بگیریدرفرکتومتر دیجیتال میلواکی MA881

10 ریال تماس بگیریدرفرکتومتر دیجیتال اتیلن گلیکول Milwaukee MA888

10 ریال تماس بگیریدرفرکتومتر شوری دیجیتال میلواکی MA887

10 ریال تماس بگیریدرفرکتومتر دیجیتالی Milwaukee MA886

10 ریال تماس بگیریدرفرکتومتر دیجیتالی Milwaukee MA885

10 ریال تماس بگیریدقلم TDS دیجیتال برد بالا CD610 Milwaukee

10 ریال قلم رسانایی دیجیتال میلواکی CD601 (EC)

10 ریال تماس بگیریدقلم جامدات حل شده دیجیتال میلواکی CD600 (TDS)

10 ریال تماس بگیریدقلم pH دیجیتال میلواکی pH600AQ

10 ریال تماس بگیریدتستر pH ضد آب میلواکی pH54 با پروب قابل تعویض

10 ریال تماس بگیریدپی اچ متر میلواکی Milwaukee مدل MW100 PRO

10 ریال تماس بگیریدتستر pH ضد آب میلواکی pH51 با پروب قابل تعویض

10 ریال تماس بگیریدتستر PH متر میلواکی (Milwaukee ) مدل MW101 PRO

98,000,000 ریال بافر کالیبراسیون ph متر میلواکی در نقطه 4 و 7

4,500,000 ریالتستر PH متر میلواکی (Milwaukee ) مدل MW102 PRO

10 ریال تماس بگیریدقلم TDS Digital Low Range Milwaukee CD97

10 ریال تماس بگیریدکنداکتیویتی متر میلواکی مدل Milwaukee CD611

10 ریال تماس بگیریدسختی سنج قلمی T76 محصول شرکت Milwaukee

10 ریال تماس بگیریدسختی سنج قلمی مدل T75برند میلواکی

10 ریال تماس بگیریدتستر دیجیتال ید Milwaukee MW13

10 ریال تماس بگیریدهدایت سنج قلمی مدل C66 محصول شرکت Milwaukee

10 ریال تماس بگیریدتستر دیجیتال فسفات Milwaukee MW12

10 ریال تماس بگیریدهدایت سنج قلمی مدل C65 برند میلواکی

10 ریال تماس بگیریددستگاه کلر کلر دیجیتال میلواکی MW11

10 ریال تماس بگیریدمیلواکی PH56 PRO ضد آب 2-در-1 pH/Temp Tester با پروب قابل تعویض

10 ریال تماس بگیریدتست کلر دیجیتال Milwaukee MW10

10 ریال تماس بگیریداکسیژن سنج محلول Milwaukee MW600 PRO

10 ریال تماس بگیریددماسنج دیجیتال Milwaukee TH310

10 ریال تماس بگیریددماسنج دیجیتال Milwaukee TH300

10 ریال تماس بگیریدتستر Milwaukee EC60 PRO ضد آب 3-EC / TDS/ Temp Tester Tester

10 ریال تماس بگیریدتستر هدایت الکتریکی Milwaukee EC59 PRO

10 ریال تماس بگیریدتستر ضد آب ORP/ دما Milwaukee ORP57 PRO با پروب قابل تعویض

10 ریال تماس بگیریدمیلواکی pH58 MAX ضد آب pH/ORP/Temp Tester

10 ریال تماس بگیریدتستر دیجیتالی آهن میلواکی MW14

10 ریال تماس بگیریدپی اچ متر میلواکی MW100 PRO

10 ریال تماس بگیریدنورسنج Milwaukee MI414

10 ریال تماس بگیریدتستر Milwaukee MW804 MAX ضد آب 4 در 1 pH / EC / TDS

10 ریال تماس بگیریدفتومتر میلواکی MI405 آمونیاک

10 ریال تماس بگیریدفتومتر میلواکی MI407

10 ریال تماس بگیریدفتومتر میلواکی MI411

10 ریال تماس بگیریدفتومتر میلواکی MI413

10 ریال تماس بگیریدفتومتر میلواکی MI404

10 ریال تماس بگیریدفتومتر میلواکی MI406

10 ریال تماس بگیریدمولتی متر قلمی میلواکی (Milwaukee) مدل MW803

10 ریال تماس بگیریدمواد مغذی سنج Milwaukee EC40 EC/TDS

10 ریال تماس بگیریدPH متر میلواکی (Milwaukee) مدل +MW102 PRO

10 ریال تماس بگیریدPH و دماسنج Milwaukee MW102 PRO+ با ATC

10 ریال تماس بگیریدPH متر میلواکی MW101-SOIL PRO

10 ریال تماس بگیریدپی اچ متر میلواکی MW101 PRO

10 ریال تماس بگیریدتستر pH/EC/TDS/Temp میلواکی مدل Milwaukee MW805

10 ریال تستر فتومتر آزمایشگاهی پرتابل میلواکی مدل Milwaukee MI404 PRO

10 ریال تماس بگیریدتستر ORP متر ميلواكي مدل Milwaukee ORP57 PRO

10 ریال تماس بگیریدتستر ORP متر پرتابل ميلواكي مدل Milwaukee MW500

10 ریال تماس بگیریدفتومتر پراکسید میلواکی MI490

10 ریال تماس بگیریدمانیتور کل جامدات محلول (TDS) Milwaukee MC410

10 ریال تماس بگیریدتستر EC متر میلواکی مدل Milwaukee MW301 PRO

10 ریال تماس بگیریدتستر EC متر میلواکی مدل Milwaukee MW302 PRO

10 ریال تماس بگیریدتستر EC/TDS/NaCl/Temp میلواکی Milwaukee MW170 MAX

10 ریال تماس بگیریدهدايت سنج بارنج پائين میلواکی MW401 PRO

10 ریال تماس بگیریدهدایت سنج برد بالا Milwaukee MW302 PRO

10 ریال تماس بگیریدهدایت سنج میلواکی مدل Milwaukee MW301 PRO

10 ریال تماس بگیریدبافر کالیبراسیون ph میلواکی مدل M10007 , M10004

3,900,000 ریالتستر ORP متر میلواکی MW500 PRO ORP

10 ریال تماس بگیریدPh متر پرتابل میلواکی مدل Milwaukee MW801

10 ریال تماس بگیریدلوکس متر یانورسنج پرتابل میلواکی MW700

10 ریال تماس بگیریداکسیژن سنج محلول Milwaukee MW600 PRO

10 ریال تماس بگیریدسختی سنج میلواکی مدل MW402

10 ریال تماس بگیریدTDS و EC متر و شوری سنج پرتابل Milwaukee MW306 MAX

10 ریال تماس بگیریدپی اچ سنج رومیزی milwaukee مدل MW150 MAX pH / ORP

10 ریال تماس بگیریدمیلواکی MW106 MAX ضد آب pH/ORP/متر قابل حمل ثبت دما

10 ریال تماس بگیریدpH/ORP متر پرتابل میلواکی Milwaukee MW105 MAX

10 ریال تماس بگیریدکمبو متر پرتابل EC/TDS/PH میلواکی Milwaukee MW802 PRO

10 ریال تماس بگیریدPH متر مولتی فانکشن رومیزی میلواکیMilwaukee MW150

10 ریال تماس بگیریدph متر چندکاره پرتابل میلواکی Milwaukee MW806

10 ریال تماس بگیرید

سایر صفحات مربوط به موضوع :  محصولات شرکت میلواکی آمریکا milwaukee   تعداد کل محصولات این بخش :   95   عدد
پیشنهاد شگفت انگیز امروز ایران صنعت

دستگاه تی دی اس متر(TDS)

دستگاه پی اچ متر دیجیتال

دستگاه الکترولیز

هدایت سنج آب,EC متر

محافط برق ساختمان

دستگاه تصفیه آب

فیلتر های دستگاه تصفیه آب

رسوب گیر پکیج، آبگرمکن

فتومتر پرتابل دیجیتال

دماسنج دیجیتال

تصفیه آب آکوا لایف

تی دی اس متر مدل HM

مولتی متر دیجیتال

فیلتر این لاین تصفیه آب

ph متر خاک

ph متر، ph سنج

تعمیر یخچال،تعمیرات یخچال

ابزارآلات صنعتی

تصفیه آب،تصفیه آب RO

قطعات برق و الکترونیک

Tds متر

پی اچ متر قیمت مناسب

سه راهی و محافظ برق

آمونياك سنج

تصفیه آب نیمه صنعتی

سنسور ph سنج ، پراپ ph سنج

مخزن تصفیه آب

EC متر ، EC سنج

ph سنج هانا ، تستر ph هانا

رفرکتومتر ، قند سنج

EC/TDS متر ، هدایت تی دی اس سنج

EC/TDS/PH متر ، تستر های مولتی پارامتر آب

ترازو آزمایشگاهی

اکسیژن متر آنلاین


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 60

تماس با ما

مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/7/07


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.