سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
42�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i53060082028132000000011320000000
41 PH ������ �� ������ ������ ������������ ������ AD1020 30600460910110
40������������������������, EC������, ���������� ������(Ec Meter) ������ ������ 602130600445736968000136968000
39���������� ������������ ���������� LG ���� ���� 800011591145500011455000
38������������ ������ ��������OS260306008203329500000129500000
37EC ������ �������� ������ AZ- 835130600493936800000136800000
36������������ ������������SOX40630600820219700000001970000000
35������������������������ �������������� (Wireless) ���� ������ ������ E 213 302 �������� ����������306001160913570000113570000
34���������� ������ ������������ ������������ ������ TUB-43030600413883295550001329555000
33�������������� ph ������ ������������ ������ A10 PR PH ������������ APURE ������������306004218210110
32�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i330600820277100000001710000000
31������������ ������ �������� ������ TES-13403060016621137490001113749000
30������������ ������ ������ AVM-0530600165881448000181448000
29�������� �������������� �������� ���������� (������ 1285)304001491010
28�������� �������������� �������� ���������� ������ 1760304001493010
27�������� �������������� �������� ���������� ������ 16003040011643010
26������ ������ �� �������������� �������������� ������13/471/0 �������� BRANNAN306001206226000000126000000
25������������ ������ �������� hanon ������ SH220F 30600819336510000001651000000
24�������� ������ 12 �������� ���� ���� ������ ���� ���� �������� ������ 303001126910500000110500000
23������������ bod ������ �������� LOVIBOND �������� ���������� ������ BD6003060041494169158000011691580000
22������������ ��������������������FC150020357400000001740000000
21�������� �������� ���� �������� ������ 41653040011771010
20�������� �������� ������ �� ��������800011909010
19�������� ������������ ���������� ���� �������� ���� 3.2 ����������800011338010
18������������ ��������, �������������� ������ ���� (Anemometer) �������� ������ ������30600145560267000160267000
17������������ ������ ���� ������ AVM-30130600166067871000167871000
16������������ ph ������ �������� �������� ATC ������ 3060042206480000014800000
15���������� ���������� �� �������� ���������� ���������� �� ���������� ������������ ����������80001573111400011114000
14�������� �������� ���� �������� ���������� ������ 4255 304001507010
13������������������������, EC������, ���������� ������(Ec Meter) ������ 602230600433333500000133500000
12������������ �������� ������ ��������������MP12030600820239700000001970000000
11 ������������ �������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ �������������������� �� ������ ���������� ����������306008203150000000150000000
10�������������� ���������������� �������� ���������� E140202 �������� ����������3060011612887000018870000
9���������� ������������ ������������ ���������� ����800011835820001582000
8������������ ��������������S40230600820185660000001566000000
7PH ������ ������������ ������ 86502 PH/MV/��C(ORP)30600491710110
6������ ������ ������ 8911306001980010
5�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i93060082030210000000012100000000
4�������� ���������������� ���������� ������ Prova 16603060027126397700001639770000
3������������ ���� ���� ������ ������������ pH/ORP/Temp �������� VIRA������ P200030600420461520000001152000000
2�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i230600820265240000001524000000
1���� ���� ������ �������������� Milwaukee ������ MW100 PRO306004192110110
ادامـــــــه ثبت سفارش >>
لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
با درود درصورت نیاز به مشاوره ، لطفا در ساعات کاری با آقای
مهندس محمدرضایی شماره 09106978820 تماس بگیرید . با سپاس

محصولات مرتبط با موضوع : �������������� �������� ��TES ������������TES


کالیبراتور صدا مدل TES-1356

154,940,000 ریال تماس بگیریدارت سنج 6 سیمه مدل TES-1700

111,708,000 ریال تماس بگیریدارت تستر مدل TES-1605

95,368,000 ریال تماس بگیریدتستر عایق (میگر 1kV) مدل TES-1600

62,826,000 ریال تماس بگیریدتستر عایق (میگر 1kV ) مدل TES-1601

112,190,000 ریال تماس بگیریدتستر عایق دیتالاگر 1kV مدل TES-1604

136,871,000 ریال تماس بگیریدRCD تستر دیجیتال مدل TES-1900

92,343,000 ریال تماس بگیریدمولتی متر دیجیتال, آوومتر مدل TES-2700

31,226,000 ریال تماس بگیریدتستر خازن TES-1500

32,362,000 ریال تماس بگیریددستگاه CO2 آنالایزرمدل TES-1370 ساخت کمپانیTES تایوان

343,398,000 ریالتستر کابل lan

61,708,000 ریال تماس بگیریدتستر کابل شبکه CAT5

151,456,000 ریال تماس بگیریدصوت سنج ، صداسنج LQ دار

479,094,000 ریالصداسنج دیتالاگر ، صوت‌سنج دیتالاگر

269,259,000 ریال تماس بگیریدصداسنج ، صداسنج دیجیتال

71,608,000 ریال تماس بگیریدمولتی متر دیجیتال ، PH,EC, TDS, SALT ,ORPمتر مدل TES-1381

244,751,000 ریالدستگاه کدورت سنج پرتابل برند TES مدل TES-1386

225,471,000 ریالدستگاه شدت سنج نور لایت متر TES 1337B

47,250,000 ریال تماس بگیریدصداسنج آنالیزوردار مدل TES-1358C

1,522,422,000 ریال تماس بگیریدصداسنج LEQ مدل TES-1353S

47,908,000 ریالصوت سنج دیتالاگر مدل TES-1352S

246,822,000 ریال تماس بگیریدصداسنج مدل TES-52A

102,553,000 ریالصدا سنج دیتالاگر مدل TES-1151

197,397,000 ریال تماس بگیریدصدا سنج مدل TES-1351B

90,879,000 ریال تماس بگیریددوزیمتر صدا مدل TES-1355

238,127,000 ریال تماس بگیریددوزیمتر صدا مدل TES-1354

169,411,000 ریال تماس بگیریدنورسنج دیتالاگر مدل TES-1339R

150,768,000 ریالنورسنج دیتالاگر مدل TES-1336A

87,678,000 ریال تماس بگیریدنورسنج لوکس مترمدل TES-1335

60,427,000 ریال تماس بگیریدنورسنج مدل TES-1334A

54,413,000 ریال تماس بگیریدنورسنج مدل TES-1330A

40,759,000 ریال تماس بگیریددوزیمترصدا،نویزدوزیمتر صدا

22,472,000 ریال تماس بگیریدلوکس متر مدل TES-1332A

37,025,000 ریال تماس بگیریدلوکس متر, روشنایی سنج

60,427,000 ریال تماس بگیریدفلوکس متر (لومن متر) مدل TES-133

232,009,000 ریال تماس بگیریددرخشندگی سنج مدل TES-137

140,177,000 ریالکلوین متر و رنگ سنج نور مدل TES-136

218,882,000 ریالفلوسنج باد مدل AVM-07

105,041,000 ریال تماس بگیریدفلوسنج باد مدل AVM-05

81,448,000 ریال تماس بگیریدبادسنج پره ای مدل AVM- 305

78,979,000 ریال تماس بگیریدبادسنج پره ای مدل AVM-301

67,871,000 ریال تماس بگیریدهات وایر دیتالاگر مدل TES-1341

196,349,000 ریال تماس بگیریدبادسنج هات وایر مدل TES-1340

113,749,000 ریالگوس مترسه محوره مدل TES-1394S

148,089,000 ریال تماس بگیریدگوس مترسه محوره مدل TES-1393

107,164,000 ریال تماس بگیریدگوس متر تک محوره مدل TES-1392

80,216,000 ریال تماس بگیریدگوس متر تک محوره مدل TES-1390

45,665,000 ریال تماس بگیریددستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی مدل TES-593

226,150,000 ریال تماس بگیریددستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی مدل TES-92

173,869,000 ریال تماس بگیریدWBGT متر (استرس سنج حرارتی) TES-1369B

888,550,000 ریال تماس بگیریدبارومتر ،ترمورطوبت سنج دیتالاگر مدل TES-1161

93,493,000 ریال تماس بگیریدبارومتر ، ترمورطوبت سنج مدل TES-1160

97,058,000 ریال تماس بگیریدترمورطوبت سنج مدل TES-1365

122,174,000 ریال تماس بگیریدترمورطوبت سنج مدل TES-1364

64,172,000 ریال تماس بگیریددیتا لاگر ترمورطوبت سنج مدل TES-1361C

143,000,000 ریال تماس بگیریدترمورطوبت سنج مدل TES-1360A

64,172,000 ریال تماس بگیریدترمورطوبت سنج پرینتردار مدل TES-1362

191,289,000 ریال تماس بگیریدترمو رطوبت سنج مدل TES-1260

53,064,000 ریال تماس بگیریدپارتیکل کانتر (غبارسنج)مدل TES-5110

2,036,261,000 ریال تماس بگیریدغلظت سنج و شمارنده ذرات مدل TES-5200

1,743,786,000 ریال تماس بگیریدVOC متر و ذره سنج PM2.5 مدل TES 5322

160,985,000 ریال تماس بگیریددستگاه سنجش کیفیت هوا (آلودگی هوا) مدل TES-5321

108,136,000 ریال تماس بگیریدPH /ORP /C متر مدل TES-1380K

154,942,000 ریال تماس بگیریدپراپ PH متر مدل PH-200

0 ریال تماس بگیریدآنالیزور رنگ مدل TES-135A

119,031,000 ریال تماس بگیریدسیستم شبیه ساز نور خورشید مدل TES-SS1

2,147,483,647 ریال تماس بگیریدسولار پاورمتر دیتالاگر مدل TES-132

162,205,000 ریال تماس بگیریدسولار پاور متردیتالاگر مدل TES-1333R

78,131,000 ریال تماس بگیریدسولار پاور متر مدل TES-1333

42,716,000 ریال تماس بگیریددورسنج لیزری وتماسی مدل RM1501

89,373,000 ریال تماس بگیریددورسنج لیزری وتماسی مدل RM1500

77,472,000 ریال تماس بگیریددور سنج، آدابتور تماسی RM-1502

17,754,000 ریال تماس بگیریدCO آنالایزر مدل TES-1372

72,406,000 ریال تماس بگیریدترمومتر دیتالاگر 4 کاناله مدل TES-1384

135,751,000 ریال تماس بگیریدترمومتر تماسی مدل TES-1314

51,606,000 ریال تماس بگیریدترمو متر دو کاناله مدل TES-1306

40,392,000 ریال تماس بگیریددما سنج دیتالاگر ، دماسنج دو كاناله مدل TES-1307‌

86,214,000 ریال تماس بگیریدترمومتر تیپ K مدل TES-1319A

27,286,000 ریال تماس بگیریدترمومتر دیتالاگر 4 کاناله ، دماسنج چهار كاناله

131,261,000 ریال تماس بگیریدترمومتر PT100 مدل TES-1317R

48,244,000 ریال تماس بگیریدترمومتر PT100 مدل TES-1317

45,996,000 ریال تماس بگیریدترمومتر دو کاناله RTD مدل TES-1318

51,606,000 ریال تماس بگیریدترمومتر مادون قرمز مدل TES-1326S

33,568,000 ریال تماس بگیریدترمومتر لیزری مدل TES-1327

48,066,000 ریال تماس بگیریدترمومتر لیزری و تماسی مدل TES-1327K

53,075,000 ریال تماس بگیریدپراب دما سیمی مدل TP-K01

3,118,000 ریال تماس بگیریدپراب دما میله ای (نفوذی) مدل TP-K02

14,234,000 ریال تماس بگیریدپراب دما سطحی مدل TP-K03

21,319,000 ریال تماس بگیریدپراب دما مدل PT100

24,120,000 ریال تماس بگیریددماسنج pt100 ،حرارت سنج pt100

47,941,000 ریال تماس بگیریدپاورآنالایزر تک و سه فاز 1000A مدل TES-3600

785,334,000 ریال تماس بگیریدپاورآنالیزر رومیزی مدل WM-03

308,528,000 ریال تماس بگیریدکلامپ قابل انعطاف هارمونیک مدل AFLEX-3003

140,238,000 ریال تماس بگیریدکلامپ توان قابل انعطاف هارمونیک مدل AFLEX-3005

185,108,000 ریال تماس بگیریدمولتیمتر True RMS مدل TES-2620

86,386,000 ریال تماس بگیریدمولتیمتر دیتالاگر مدل TES-2732A

111,066,000 ریال تماس بگیریدمولتی متر دستی True RMS مدل TES-2900

67,871,000 ریال تماس بگیریدمولتی متر و LCR متر دیجیتال مدل TES-2712

44,428,000 ریال تماس بگیریدمولتی متر اتو رنج مدل TES-2700

31,226,000 ریال تماس بگیریدکلمپ AC/DC True RMS مدل 3910 TES

87,508,000 ریال تماس بگیریدکلمپ ( AC ( VFD و RST تستر مدل TES-3900

35,900,000 ریال تماس بگیریدکلامپ , AC/DC مدل CM-02

88,631,000 ریال تماس بگیریدکلامپ ,AC/DC مدل TES-3082

80,776,000 ریال تماس بگیریدکلامپ A 8000 , AC/DC اتو رنج مدل TES-3050

123,410,000 ریال تماس بگیریدکلامپ , AC/DC 700A مدل TES-3092

50,484,000 ریال تماس بگیریدکلمپ متر دیجیتال مدل3014 TES

37,025,000 ریال تماس بگیریدپروب جریان AC/DC مدل CM-05

81,778,000 ریال تماس بگیریدکلامپ نشتی جریان 100A مدل CM-03

118,923,000 ریال تماس بگیریدپروب جریان AC/DC مدل CM-05

50,916,000 ریال تماس بگیریدکلامپ قدرتی HVAC مدل TES-3079K

78,537,000 ریال تماس بگیریدکلامپ قدرتی دیتالاگر AC,DC مدل TES-3063

246,822,000 ریال تماس بگیریددستگاه کیفیت سنج هوا, گرد وغبارسنج مدل TES-5321

108,136,000 ریال تماس بگیریدنرم افزار و کابلUSB مخصوص کلمپ قدرت TES-3064

29,082,000 ریالدستگاه کیفیت سنج هوا, گرد وغبارسنج، اندازه گیری آلودگی هوا مدل 5322

162,205,000 ریال تماس بگیریدتستر ظرفیت باطری دیجیتال مدل 32 TES

297,306,000 ریالتستر ظرفیت باطری دیجیتال مدل 33 TES

538,512,000 ریال تماس بگیرید

سایر صفحات مربوط به موضوع :  �������������� �������� ��TES ������������TES   تعداد کل محصولات این بخش :   116   عدد
پیشنهاد شگفت انگیز امروز ایران صنعت

دستگاه تی دی اس متر(TDS)

دستگاه پی اچ متر دیجیتال

دستگاه الکترولیز

هدایت سنج آب,EC متر

محافط برق ساختمان

دستگاه تصفیه آب

فیلتر های دستگاه تصفیه آب

رسوب گیر پکیج، آبگرمکن

فتومتر پرتابل دیجیتال

دماسنج دیجیتال

تصفیه آب آکوا لایف

تی دی اس متر مدل HM

مولتی متر دیجیتال

فیلتر این لاین تصفیه آب

ph متر خاک

ph متر، ph سنج

تعمیر یخچال،تعمیرات یخچال

ابزارآلات صنعتی

تصفیه آب،تصفیه آب RO

قطعات برق و الکترونیک

Tds متر

پی اچ متر قیمت مناسب

سه راهی و محافظ برق

آمونياك سنج

تصفیه آب نیمه صنعتی

سنسور ph سنج ، پراپ ph سنج

مخزن تصفیه آب

EC متر ، EC سنج

ph سنج هانا ، تستر ph هانا

رفرکتومتر ، قند سنج

EC/TDS متر ، هدایت تی دی اس سنج

EC/TDS/PH متر ، تستر های مولتی پارامتر آب

ترازو آزمایشگاهی

اکسیژن متر آنلاین


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 111

تماس با ما

مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/7/03


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.