سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
43�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i53060082028132000000011320000000
42 PH ������ �� ������ ������ ������������ ������ AD1020 30600460910110
41������������������������, EC������, ���������� ������(Ec Meter) ������ ������ 602130600445736968000136968000
40���������� ������������ ���������� LG ���� ���� 800011591145500011455000
39������������ ������ ��������OS260306008203329500000129500000
38EC ������ �������� ������ AZ- 835130600493936800000136800000
37������������ ������������SOX40630600820219700000001970000000
36������������������������ �������������� (Wireless) ���� ������ ������ E 213 302 �������� ����������306001160913570000113570000
35���������� ������ ������������ ������������ ������ TUB-43030600413883295550001329555000
34�������������� ph ������ ������������ ������ A10 PR PH ������������ APURE ������������306004218210110
33�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i330600820277100000001710000000
32������������ ������ �������� ������ TES-13403060016621137490001113749000
31������������ ������ ������ AVM-0530600165881448000181448000
30�������� �������������� �������� ���������� (������ 1285)304001491010
29�������� �������������� �������� ���������� ������ 1760304001493010
28�������� �������������� �������� ���������� ������ 16003040011643010
27������ ������ �� �������������� �������������� ������13/471/0 �������� BRANNAN306001206226000000126000000
26������������ ������ �������� hanon ������ SH220F 30600819336510000001651000000
25�������� ������ 12 �������� ���� ���� ������ ���� ���� �������� ������ 303001126910500000110500000
24������������ bod ������ �������� LOVIBOND �������� ���������� ������ BD6003060041494169158000011691580000
23������������ ��������������������FC150020357400000001740000000
22�������� �������� ���� �������� ������ 41653040011771010
21�������� �������� ������ �� ��������800011909010
20�������� ������������ ���������� ���� �������� ���� 3.2 ����������800011338010
19������������ ��������, �������������� ������ ���� (Anemometer) �������� ������ ������30600145560267000160267000
18������������ ������ ���� ������ AVM-30130600166067871000167871000
17������������ ph ������ �������� �������� ATC ������ 3060042206480000014800000
16���������� ���������� �� �������� ���������� ���������� �� ���������� ������������ ����������80001573111400011114000
15�������� �������� ���� �������� ���������� ������ 4255 304001507010
14������������������������, EC������, ���������� ������(Ec Meter) ������ 602230600433333500000133500000
13������������ �������� ������ ��������������MP12030600820239700000001970000000
12 ������������ �������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ �������������������� �� ������ ���������� ����������306008203150000000150000000
11�������������� ���������������� �������� ���������� E140202 �������� ����������3060011612887000018870000
10���������� ������������ ������������ ���������� ����800011835820001582000
9������������ ��������������S40230600820185660000001566000000
8PH ������ ������������ ������ 86502 PH/MV/��C(ORP)30600491710110
7������ ������ ������ 8911306001980010
6�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i93060082030210000000012100000000
5�������� ���������������� ���������� ������ Prova 16603060027126397700001639770000
4������������ ���� ���� ������ ������������ pH/ORP/Temp �������� VIRA������ P200030600420461520000001152000000
3�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i230600820265240000001524000000
2���� ���� ������ �������������� Milwaukee ������ MW100 PRO306004192110110
1������������ �������� �������������� ������ TFA 30.1033 ����������306001159522083000122083000
ادامـــــــه ثبت سفارش >>
لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
با درود درصورت نیاز به مشاوره ، لطفا در ساعات کاری با آقای
مهندس محمدرضایی شماره 09106978820 تماس بگیرید . با سپاس

محصولات مرتبط با موضوع : �������������� �������� ������������ ������������ APURE


هدایت سنج آنلاین تابلویی مدل APURE -A10CD

10 ریال تماس بگیریدهدایت سنج تابلویی مخصوص آب مقطر مدل APURE -A10CD

0 ریال تماس بگیریدترانسمیتر و کنترل APURE صنعتی مدل A10PR PH-TEMP همراه با پراپ صنعتی

10 ریال تماس بگیریدترانسمیتر و کنترلر PH,ORP برند Apure مدل RP-3000

10 ریال تماس بگیریدEC متر تابلویی دیجیتال TDS A30 APURE رنج بالا

10 ریال تماس بگیریدترانسمیتر و کنترلر شوری APURE Salinity Controller A200ISM

10 ریال تماس بگیریدالکترود ph متر آنلاین مدل A10 PR PH ایپیور APURE تایوان

10 ریال تماس بگیریدازن مولد آب صنعتی APURE

10 ریال تماس بگیریدسیستم تولید کننده ازن صنعتی ازونیا APURE

10 ریال تماس بگیریددماسنج دو فلزی دمای WSS APURE

10 ریال تماس بگیریدکنترل کننده دمای دیجیتال XM APURE

10 ریال تماس بگیریدترانسمیتر دمای ترموکوپل PCT APURE

10 ریال تماس بگیریدترانسمیتر فشار مطلق PCM300T APURE

10 ریال تماس بگیریدترانسمیتر فشار دیفرانسیل PCM610 APURE

10 ریال تماس بگیریدگیج فشار لوله YJ Water Bourdon APURE

10 ریال تماس بگیریدگیج فشار دیجیتال دیفرانسیل YBC APURE

10 ریال تماس بگیریدکلید سطح شناور مایع KEY-5 APURE

10 ریال تماس بگیریدفرستنده سطح رادار موج هدایت شونده APURE

10 ریال تماس بگیریدفرستنده سطح رادار غیر تماسی APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور سطح مایع التراسونیک AK2000E APURE

10 ریال تماس بگیریدفرستنده سطح اولتراسونیک AK7000E APURE

10 ریال تماس بگیریدترانسمیتر سطح هیدرواستاتیک آب KS-SMY2 APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور سطح آب خازنی KS-SMY1 APURE

10 ریال تماس بگیریدسطح سنج مغناطیسی شناور مایع UHZ APURE

10 ریال تماس بگیریدفلومتر شناور روتامتر LZS APURE

10 ریال تماس بگیریدروتامتر لوله شیشه ای LZB APURE

10 ریال تماس بگیریدروتامتر لوله فلزی LZD APURE

10 ریال تماس بگیریدگیره TUF روی فلومتر التراسونیک APURE

10 ریال تماس بگیریدفلومتر داپلر اولتراسونیک قابل حمل MHC APURE

10 ریال تماس بگیریدفلومتر کانال باز التراسونیک MQ APURE

10 ریال تماس بگیریدفلومتر توربین مایع LWGY APURE

10 ریال تماس بگیریدفلومتر Vortex Steam AQT APURE

10 ریال تماس بگیریدترانسمیتر جریان گرداب هوا APT APURE

10 ریال تماس بگیریدجریان سنج مغناطیسی مایع دیجیتال AYT APURE

10 ریال تماس بگیریدفلومتر الکترومغناطیسی نوع اسپلیت AFT APURE

10 ریال تماس بگیریدجریان سنج مغناطیسی نوع درج ACT APURE

10 ریال تماس بگیریدالکترود انتخابی یون پتاسیم PMI-201X APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور PTSA درون خطی SR-510 APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور شفافیت آب TPS-206 APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور BOD-201X BOD APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور آنلاین روغن در آب OIL-206A APURE

10 ریال تماس بگیریدالکترود انتخابی یون فلوراید KLU-206A APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور نیتروژن دیجیتال نیترات NO3-201 APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور دیجیتال یون نیتریت NO2-201 APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور نیتروژن آمونیاک آنلاین NHN APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور COD-208 UV Cod APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور جلبک سبز آبی BGA-206A APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور دیجیتال کلروفیل CHLO-206A APURE

10 ریال تماس بگیریدشناور نظارت بر کیفیت آب KSF-800 APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور کیفیت آب چند پارامتری KPS-400 APURE

10 ریال تماس بگیریدکابینت نظارت بر کیفیت آب چند پارامتری KS-600 APURE

10 ریال تماس بگیریدپنل نظارت بر کیفیت آب چند پارامتری KS-02 APURE

10 ریال تماس بگیریدTC-2200 PH و کلر سنج دیجیتال APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور نرخ خوردگی دیجیتال COR APURE

10 ریال تماس بگیریدردیاب AO3 ازن متر محلول APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور شوری دیجیتال آب SAL APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور TSS-206A کل جامدات معلق TSS APURE

10 ریال تماس بگیریدتستر آنلاین جامدات معلق کل S-730 MLSS TSS APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور کدورت آب صنعتی KS-710 APURE (Turbidity)

10 ریال تماس بگیریدکدورت سنج آنلاین کدورت سنج TS-620 APURE(Turbidity)

10 ریال تماس بگیریدسنسور کلر آزاد باقیمانده استخر KCL APURE

10 ریال تماس بگیریدکلر سنج دیجیتال کلر محلول در آب A10 APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور اکسیژن محلول نوری KOG-206 APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور اکسیژن محلول قطبی KOG-202S APURE

10 ریال تماس بگیریداکسیژن متر آنلاین اپتیکال دیجیتال A20 DO APURE

10 ریال تماس بگیریدترانسمیتر و کنترلر اکسیژن محلول با سنسور نوری A10DO APURE

10 ریال تماس بگیریدسنسور هدایت الکتریکی KDM EC APURE

10 ریال تماس بگیریدEC متر دیجیتال TDS A30 APURE مخصوص آب مقطر

10 ریال تماس بگیریدترانسمیتر و کنترلر پی اچ آب مدل A20 EC APURE

10 ریال تماس بگیریدترانسمیتر و کنترلر هدایت الکتریکی مدل EC A10 APURE

10 ریال تماس بگیریدپروب آنلاین سنسور KPR Online ORP APURE

10 ریال تماس بگیریدالکترود pH شیشه ای آزمایشگاه e-201 APURE

10 ریال تماس بگیریدترانسمیتر و کنترلر pH ORP هیدروپونیک A30 APURE

10 ریال تماس بگیریدترانسمیتر و کنترلر pH آب A20 ORP APURE

10 ریال تماس بگیرید

سایر صفحات مربوط به موضوع :  �������������� �������� ������������ ������������ APURE   تعداد کل محصولات این بخش :   74   عدد
پیشنهاد شگفت انگیز امروز ایران صنعت

دستگاه تی دی اس متر(TDS)

دستگاه پی اچ متر دیجیتال

دستگاه الکترولیز

هدایت سنج آب,EC متر

محافط برق ساختمان

دستگاه تصفیه آب

فیلتر های دستگاه تصفیه آب

رسوب گیر پکیج، آبگرمکن

فتومتر پرتابل دیجیتال

دماسنج دیجیتال

تصفیه آب آکوا لایف

تی دی اس متر مدل HM

مولتی متر دیجیتال

فیلتر این لاین تصفیه آب

ph متر خاک

ph متر، ph سنج

تعمیر یخچال،تعمیرات یخچال

ابزارآلات صنعتی

تصفیه آب،تصفیه آب RO

قطعات برق و الکترونیک

Tds متر

پی اچ متر قیمت مناسب

سه راهی و محافظ برق

آمونياك سنج

تصفیه آب نیمه صنعتی

سنسور ph سنج ، پراپ ph سنج

مخزن تصفیه آب

EC متر ، EC سنج

ph سنج هانا ، تستر ph هانا

رفرکتومتر ، قند سنج

EC/TDS متر ، هدایت تی دی اس سنج

EC/TDS/PH متر ، تستر های مولتی پارامتر آب

ترازو آزمایشگاهی

اکسیژن متر آنلاین


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 67

تماس با ما

مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/7/03


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.