سایت ایران صنعت
سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
28���� ������ ��� �������������� ���������� �������� ���� ���� ������ HW-F73060012061010
27������������ ��������������������FC1200306008203468000000168000000
26������������ �������� ������ ��������������MP4703060082024214748364712147483647
25�������� ������ ������ �� ������ ������ ������ ������ 98653 �� �������������������� ������������������30600133286228000186228000
24�������� ���������� ������ EC ������ �������� ������ HI983043060041651010
23�������� �������� ���� �������� ���������� (������ 4245)304001508010
22�������� �������� ���� �������� ���������� ������ 43603040011770010
21�������� �������������� �������� ���������� (������ 1744)304001490010
20�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i83060082029197000000011970000000
19������ ������ (Hot wire) ������ 8905306001982010
18���������� �������� ������ ������ ������������ ������ TES-SS1306001687214748364712147483647
17�������� ������������ ���������� ������ 98620 �������� ������������30600186846200000146200000
16�������� ���������� ���� ���� DiST 3 (0-2000 ���������������� ���� ���������� ������) - HI983033060041707010
15������������ ��������������������FCL6-0530600820365640000001564000000
14���� ���� ������ ������������ �������� ������ HANNA HI20203060042009010
13������������ ������ ���� ������ AVM- 30530600165978979000178979000
12���� �������� �������������� ���������� ������ ���������� ����8000119981750001175000
11�������� �������� ���� �������� ���������� ������ 4255 3040011636010
10���� ���� ������ �������������� ph ������ ������������ �������� ������ CLEAN -PH500 306004190110110
9���������� ������ ������������ ������ Con110 �������� LOVIBOND ����������3060041837010
8�������� EC ������ �������������� ������ Milwaukee MW302 PRO 306004198710110
7���������� ���� �������������� ���� ���������� ���� Nice Water ��������������80001199785000000185000000
6�������� EC ������ ���� ���������� ������ ������ �������� ������ HANNA HI983313060041426010
5PH ������ ������������ ������ AD1000306004608010
4������ ������ ������ 8917306001981010
3ph ������ ������������ WTW ������ inoLab pH 7110306004219010110
2������������ ������ ��������OS270306008203294000000194000000
1������������ ������ ������ AVM-073060016571050410001105041000
بستن

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود

تصفیه آب، دستگاه تصفیه آب
سختی سنج آب,تی دی اس سنج،tds متر ، تی دی اس،tds meter
فیلتر های دستگاه تصفیه آب

برینحوه خواندن بریکس 


 بریکس - واحد اندازه گیری مورد استفاده در رفرکتومتر. وقتی قرائت بریکس بر 2 تقسیم شود برابر با درصد ساکارز خام در بافت گیاه خواهد بود.

 انکسارسنج - دستگاهی است که برای اندازه گیری ضریب شکست آب گیاهان به منظور تعیین نسبت مواد معدنی به قند پروتوپلاسم سلول گیاهی استفاده می شود.

 ضریب شکست آب میوه‌های گیاهی بر حسب درصد ساکارز یا درجه بریکس کالیبره می‌شوند.

 در طول فصل رشد می توان گیاه را از نظر درصد ساکارز بررسی کرد. استفاده از رفرکتومتر آسان است. برای آب گیری نمونه گیاه به چیزی شبیه به سیر گیر نیاز دارید. برای خواندن، 2 تا 3 قطره از نمونه مایع را روی سطح منشور قرار دهید، درپوش را ببندید و به سمت هر منبع نوری بگیرید. با چرخاندن حلقه به راست یا چپ، چشمی را متمرکز کنید. نقطه تلاقی میدان روشن و تاریک را در مقیاس مدرج پیدا کنید. درصد ساکارز (محتوای جامد در مقیاس) را بخوانید.

 رفرکتومتر در واحدهایی به نام بریکس اندازه گیری می کند. بریکس برابر با درصد کربوهیدرات خام در هر 100 پوند آب میوه است. هر چه کربوهیدرات موجود در آب گیاه بیشتر باشد، محتوای مواد معدنی گیاه، محتوای روغن گیاه و کیفیت پروتئین گیاه بیشتر است.

 به عنوان مثال، اگر 100 پوند یونجه داشته باشید که ضریب بریکس آن 15 باشد، به این معنی است که اگر یونجه آب گرفته و با رطوبت 0 درصد خشک شود، 15 پوند کربوهیدرات خام وجود خواهد داشت. با تقسیم 15 بر 2 به ما می گوید که مقدار واقعی شکر ساده برابر با 7.5 پوند خواهد بود.

 محصولات با ضریب شکست بالاتر، محتوای قند بالاتر، محتوای پروتئین بالاتر، محتوای مواد معدنی بالاتر و وزن مخصوص یا چگالی بیشتری دارند. این باعث طعم شیرین تر، خوراک مغذی معدنی بیشتر با نیترات و محتوای آب کمتر و ویژگی های ذخیره سازی بهتر می شود.

 محصولات با بریکس بالاتر الکل بیشتری از قندهای تخمیر شده تولید می کنند و در برابر حشرات مقاوم تر می شوند و در نتیجه مصرف حشره کش را کاهش می دهند. برای مقاومت در برابر حشرات، بریکس 12 یا بالاتر را در آب برگ های بیشتر گیاهان حفظ کنید. محصولات با محتوای جامد بالاتر نقطه انجماد کمتری خواهند داشت و بنابراین کمتر در معرض آسیب سرمازدگی هستند.

 خوانش بریکس همچنین می تواند نیازهای حاصلخیزی خاک را نشان دهد. اگر مواد مغذی خاک در بهترین تعادل باشند و بر حسب تقاضای گیاهان (توسط میکروب ها) در دسترس باشند، میزان قرائت ها بالاتر خواهد بود.

 متوجه خواهید شد که وقتی سطح فسفات در خاک به اندازه ای که باید باشد نباشد، قند موجود در گیاهان از پایین گیاه تا بالا متفاوت است. به عبارت دیگر، قرائت بریکس در پایین گیاه بالاتر از بالای گیاه خواهد بود. هر چه سطح فسفات نسبت به پتاسیم بهتر باشد، قرائت بریکس در کل گیاه یکنواخت تر خواهد بود. همچنین هرچه نسبت فسفات به پتاسیم بهتر باشد، نوسانات کمتری در قرائت بریکس در هر دوره 24 ساعته وجود دارد.

 همچنین توجه داشته باشید که وقتی به یک رفرکتومتر نگاه می کنید، گاهی اوقات می توانید یک خط بسیار تیز را ببینید که خواندن آن بسیار آسان است، در حالی که در مواقع دیگر ممکن است یک خط بسیار مبهم باشد و به خوبی مشخص نشده باشد و خواندن آن بسیار دشوار باشد. . خط بسیار تیز و تیره و خوانا به این معنی است که محصول دارای کلسیم کمتر و اسید بیشتری است. یک خط بسیار پراکنده و خوانش سخت به فرد می گوید که کلسیم در گیاه بیشتر و اسید کمتر است. به همین دلیل است که میزان بریکس پایین روی یک گیاه در واقع طعم شیرین‌تری دارد که کلسیم آن بالا باشد نسبت به نمونه‌ای که ممکن است مقدار بریکس کمی بالاتر و کلسیم پایینی داشته باشد. شکر محلول موجود همان چیزی است که به غذا طعم و شیرینی می بخشد. هرچه کلسیم محصول همراه با شکر بیشتر باشد، طعم شیرین‌تر می‌شود، حتی اگر میزان بریکس در دو نمونه یکسان باشد.

 منبع: Frontier Labs, Inc. یونیزاسیون بیولوژیکی به عنوان کاربرد در کشاورزی و مدیریت خاک، Beddoe.


 Ocean Trace به پرورش بریکس در گیاهان کمک می کندComparison Chart for Brix Reading


Poor

Average

Good

Excellent

Fruits

Apples

6

10

14

18

Avocados

4

6

8

10

Bananas

8

10

12

14

Cantaloupe

8

12

14

16

Casaba

8

10

12

14

Cherries

6

8

14

16

Coconut

8

10

12

14

Grapes

8

12

16

20

Grapefruit

6

10

14

18

Honeydew

8

10

12

14

Kumquat

4

6

8

10

Lemons

4

6

8

12

Limes

4

6

10

12

Mangos

4

6

10

14

Oranges

6

10

16

20

Papayas

6

10

18

22

Peaches

6

10

14

18

Pears

6

10

12

14

Pineapple

12

14

20

22

Raisins

60

70

75

80

Raspberries

6

10

14

16

Strawberries

6

10

14

16

Tomatoes

4

6

8

12

Watermelon

8

12

14

16


Grasses

Alfalfa

4

8

16

22

Grains

6

10

14

18

Sorghum

6

10

22

30


Vegetables

Asparagus

2

4

6

8

Beets

6

8

10

12

Bell Peppers

4

6

8

12

Broccoli

6

8

10

12

Cabbage

6

8

10

12

Carrots

4

6

12

18

Cauliflower

4

6

8

10

Celery

4

6

10

12

Corn Stalks

4

8

14

20

Corn (Young)

6

10

18

24

Cow Peas

4

6

10

12

Endive

4

6

8

10

English Peas

8

10

12

14

Escarole

4

6

8

10

Field Peas

4

6

10

12

Green Beans

4

6

8

10

Hot Peppers

4

6

8

10

Kohlrabi

6

8

10

12

Lettuce

4

6

8

10

Onions

4

6

8

10

Parsley

4

6

8

10

Peanuts

4

6

8

10

Potatoes, Irish

3

5

7

8

Potatoes, Red

3

5

7

8

Potatoes, Sweet

6

8

10

14

Romaine

4

6

8

10

Rutabagas

4

6

10

12

Squash

6

8

12

14

Sweet Corn

6

10

18

24

Turnips

4

6

8

10

گرد آورنده : www.irsanat.com
تاریخ ارسال :  1400/3/18     
تعداد مشاهده :18305

ثبت نظرات شما کاربران محترم باعث بهبود مطالب سایت خواهد شد
نام و نام خانوادگی : الزامی
تلفن/ایمیل :
نظر شما : الزامی
کد امنیتی :

الزامی


دیگر مطالب مرتبط با موضوع : آموزش تجهيزات آزمايشگاهي


جهت دیدن مطالب بیشتر کلیک کنید             
آخرین مقالات ارسالی
مطالب تصادفی


دستگاه تی دی اس متر(TDS)

دستگاه پی اچ متر دیجیتال

دستگاه الکترولیز

هدایت سنج آب,EC متر

محافط برق ساختمان

دستگاه تصفیه آب

فیلتر های دستگاه تصفیه آب

رسوب گیر پکیج، آبگرمکن

فتومتر پرتابل دیجیتال

دماسنج دیجیتال

تصفیه آب آکوا لایف

تی دی اس متر مدل HM

مولتی متر دیجیتال

فیلتر این لاین تصفیه آب

ph متر خاک

ph متر، ph سنج

تعمیر یخچال،تعمیرات یخچال

ابزارآلات صنعتی

تصفیه آب،تصفیه آب RO

قطعات برق و الکترونیک

Tds متر

پی اچ متر قیمت مناسب

سه راهی و محافظ برق

آمونياك سنج

تصفیه آب نیمه صنعتی

سنسور ph سنج ، پراپ ph سنج

مخزن تصفیه آب

EC متر ، EC سنج

ph سنج هانا ، تستر ph هانا

رفرکتومتر ، قند سنج

EC/TDS متر ، هدایت تی دی اس سنج

EC/TDS/PH متر ، تستر های مولتی پارامتر آب

ترازو آزمایشگاهی

اکسیژن متر آنلاین


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 104

تماس با ما

مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/7/03


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.