سایت ایران صنعت
سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
80���������������� ������ �� ���������� �������� TESTO 174H 306001216410110
79������������ ���������� ������ �������������� ������ DM-9090306008211430000000130000000
78�������� ���������������� ���������� ������ Prova 16603060027126397700001639770000
77������������ �������������� ���������� CM-6156306008210838000000138000000
76������������ ���������� ������ �������������� DM-9960306008211832000000132000000
75���������� �������������� ���������������� BRANNAN ������ 28/217/090072149010
74�������������� ���������������� 4 ������������ TC 309 ������ 0309-50203060011413010
73���������������� �������� ���������� ������ TESTO 175-T1306001216210110
72�������� ���������� ����������������� ��������(���������� �������� ���������� �������� ����������)90031307281700012817000
71������������ ���������� ������ �� LCR DM-9972SD �������� LUTRON306008212210110
70������ ������ �� ���������� �������� ���� ������ CEM LA-1012306002200110110
69���� ���� ������ �������������� Milwaukee ������ MW100 PRO306004192110110
68���������� �� ���������������� �������������� ���� ���������� TE 079 10290071610431200014312000
67�������� �������� �������� CAT53060023241514560001151456000
66CO2 ������ ������������ ������ 77535 CO2/��C/RH30600197610110
65������������������������ ���������� �������������� ���������� �������� ������ 5020.08963060011415010
64������������������������ ���� �� ���� ������ 1000A ������ TES-36003060027257853340001785334000
63�������� ������ DM-9023306008211535000000135000000
62�������� PH ������ �������������� (Milwaukee ) ������ MW102 PRO306004192610110
61���������������������� ������������ ������ WM-033060027283085280001308528000
60������������ �������� ��������������DM-6046306008210628000000128000000
59���������� ���������������� TM 079 102 �������� ������������ Medex ����������90071616446400014464000
58������ ���������� ���������� ������ TES-1394S3060016631480890001148089000
57������ ���������� Silica ������ ���������� ������ HI7053060042071010
56������������ ������������ ������ DO/Temp ������������ �������� VIRA ������ P400030600820481400000001140000000
55���������� ������ ������ MICRO MST-60090071279201000012010000
54���� 9 �������� ���������� �������������� �������� �������� �������� 60 �������� �� �������� �������� �� ������ ���� 90081960418000014180000
53������������ pH/ORP/Temp ������������ �������� VIRA ������ B2000 306008205085000000185000000
52������������������������ ���������������� �������������� ������ PROVA 62003060027262827960001282796000
51CO ������ �������� ������ 770130600197510110
50������ �������� ���������� ������ PROVA 56373060087694855650001485565000
49������������ ���������� ������ �� LCR������ ������ DM-9962SD306008212176000000176000000
48������������ �������� �������������� ������ CM-6155C306008211039000000139000000
47�������� ������ �� �������������� �������� ������ TES-5200306001680174378600011743786000
46������ ������ 6 �������� ������ TES-17003060027711117080001111708000
45���������������� ������������ ������ �� ���������� (���������������� ������������) ������ MIC-98879WiFi306004182972930000172930000
44������������������������ ���� �� ���� ������ ���������������� ������ PROVA6830A3060027139086520001908652000
43������������ �������� �������� ��������������(������ ������ ���������� AC)DL-6054306008210934000000134000000
42�������� �������� ������ ������ HV-40 �������� LUTRON306008212310110
41������������ �������� �������������� DL-9954 AC306008211348000000148000000
40�������� ���������� ������ ������ DM-9960 �������� LUTRON306008212410110
39������ ������ ������ ������ 7291 ������ ������������ �������� ����������30600197910110
38���������������� ������ ������ TES-135A3060016861190310001119031000
37���������� �������������� ���������� BRANNAN ������ 28/219/090072148010
36���� ���� ������ ������������ PH-201 306004194110110
35������ ���������� ���������� ������ TES-13933060016641071640001107164000
34������ ������ �������������� Milwaukee MW10306004215436000000136000000
33�������� SMD (9184) ������ SMDC-21306008213010110
32���������������� CO �� CO2 ������ 77597306001978010
31������ ������ ���� ���������� ������ TES-139030600166645665000145665000
30�������������� ������ ������ TES-13553060016432381270001238127000
29�������������� ���������� �������� ���� ������ 14.40033060011409231000012310000
28���� 6�������� �������� (prova 68033007)3060027191854410001185441000
27������ �������� ���������� ������ PROVA 56013060027704064960001406496000
26�������������� �������������� MINI-K ������ 31.10343060011414010
25�������� ������ ���������� ������ AR320306001191713200000113200000
24�������� PH ������ �������������� (Milwaukee ) ������ MW101 PRO306004192210110
23�������� �������� ������ ���������� AC/DC ������ PROVA 113060027431177530001117753000
22������������ �������� �������������� CM-9940306008210526000000126000000
21CO ���������������� ������ TES-137230600169872406000172406000
20VOC ������ �� ������ ������ PM2.5 ������ TES 53223060016811609850001160985000
19���������� ���������� 4 ������������ �������� �� ���������� ���������� ����������9006544990000019900000
18�������������� ���������� ���������� (�������� ��������) ������ PROVA 1530600275273700000173700000
17������������ LCR ������ LCR-9184306008212068000000168000000
16�������� ���������� AC/DC ������ CM-0530600875381778000181778000
15������������ �������������� ������ �������������� �� �������������� ������ ������ Hi7333060041635010
14������������ �������� �������������� ������ CM-9930R306008211161000000161000000
13�������� �������� ������CBOX-406306008213210110
12������ ������ ���� ���������� ������ TES-139230600166580216000180216000
11������������������������ �� ���������������� ���������� ������ PROVA 233060027271260160001126016000
10�������� AC/DC True RMS ������ 3910 TES30600273987508000187508000
9���������� �� �������� ���������� 24 ���������� (���������� ������������)9007535010
8WBGT ������ (���������� ������ ������������) TES-1369B3060016698885500001888550000
7�������� ������ Salinity Meter ������SA-9183306004196314080000114080000
6������������ bod ������ �������� LOVIBOND �������� ���������� ������ BD6003060041494169158000011691580000
5�������� ��������������AL-04306008212910110
4������������ �������������� ������ LAMOTTE Color Q2057306004132010110
3���������������� ������ �� ���������� �������� testo 175 H1 - ���������� ��������306001216310110
2������������ ���������� �������������� TDS/SALINITY /PH/EC������������ �������� VIRA ������ P230030600820491450000001145000000
1���������� �� �������� ������������ BRANNAN ������ 28/211/090072150010
بستن
لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


سایبورگ: هر آنچه که باید بدانیدآشنايی با سايبورگ و کاربردهای آن 
مفهوم سایبورگ به معنی افزودن قابلیت های الکترونیکی و مکانیکی به بدن جاندار زنده است که اهداف بلند پروازانه رسیدن به فرا انسان ها را دنبال میکند. 
سایبورگ (به انگلیسی: cyborg) مفهوم جذابی است که برای اولین بار در فیلم های تخیلی ذهن انسان ها را درگیر خودش کرد ، هر کسی فیلم ترمیناتور را دیده باشد می تواند بگوید سایبورگ بودن مفهوم جذابی است. چه کسی هنگام تماشای لباس آیرون من در سری فیلم های فیلم انتقام جویان ، شگفت زده نشده است؟ یا تحت تاثیر شاخک های دکتر اختاپوس در فیلم اسپایدر من قرار نگرفته است؟

 

ایده فراتر رفتن انسان از محدویت های طبیعی با کمک فناوری ، مفهوم چالش برانگیزی است. 

سایبورگ را میتواند به عنوان فناوری آینده و در حال پیشرفت در نظر گرفت که اهدافی بلند پروازانه برای رسیدن به فرا انسان ها را دنبال میکند.  

 

سایبورگ چیست؟

برای تعریف سایبورگ بهتر است چند تعریف رایج درباره ان  را بیان کنیم :

1 - انسانی که دارای فرایندهای بیولوژیکی خاصی است که توسط دستگاه های مکانیکی یا الکترونیکی کمک یا کنترل می شود. 

2 – ترکیبی از انسان و ماشین که در فیلم ها و رمان های علمی تخیلی رایج شده است. 

3 – ماشین هایی که توسط مغز انسان کنترل می شوند و بدنه هایی از قطعات مکانیکی غیر آلی دارند.

همانطور که میبینید تعاریف خیلی زیاد و متنوعی برای سایبورگ cyborg وجود دارد ولی مفهوم اصلی تکرار شده در همه آنها این است که طبیعت و تکنولوژی در هم تنیده شده اند تا یک محصول پیشرفته تر بسازند.

 

هر  چیزی که دارای ارگانیسم سایبرنتیک cybernetic organism باشد یعنی ارگانیسمی که از ادغام سیستم های طبیعی و مصنوعی بوجود آمده است ، به عنوان سایبورگ در نظر گرفته می شود. بنابراین یک سایبورگ اساسا یک موجود زنده محسوب می شود که با افزودن وسایل مصنوعی و فناوری ، تقویت شده است. 
براساس این تعریف فردی که در گذشته خیلی دور زندگی می کرده میتوانسته فردی که از عینک یا لنز تماسی استفاده می کرده است را به عنوان یک سایبورگ در نظر بگیید ، چرا که عینک و لنز ، اضافاتی هستند که به شخص قابلیتی را می دهند که قبلا نداشته است. 

ولی  سایبورگ در دنیای مدرن بیشتر به اضافه کردن فناوری های الکترونیکی گفته می شود که توانایی های فرد را به میزان قابل توجهی افزایش بدهند یا قابلیت های جدیدی به او اضافه کنند.
برخی اهداف بلندپروازانه سایبورگ رسیدن به افزایش طول عمر با دستکاری ژنتیکی یا رسیدن به فناوری جاودانگی با آپلود زندگی در نوعی فضای ذخیره سازی ابری برای حفظ دائمی خاطرات و انتقال به بدن جدید است. 

next

تاریخ ارسال :  1401/8/22     
تعداد مشاهده :12564
دیگر مطالب مرتبط با موضوع : دانستنی های علمی


آخرین مقالات ارسالی

دستگاه تی دی اس متر(TDS)

دستگاه پی اچ متر دیجیتال

دستگاه الکترولیز

هدایت سنج آب,EC متر

محافط برق ساختمان

دستگاه تصفیه آب

فیلتر های دستگاه تصفیه آب

رسوب گیر پکیج، آبگرمکن

فتومتر پرتابل دیجیتال

دماسنج دیجیتال

تصفیه آب آکوا لایف

تی دی اس متر مدل HM

مولتی متر دیجیتال

فیلتر این لاین تصفیه آب

ph متر خاک

ph متر، ph سنج

تعمیر یخچال،تعمیرات یخچال

ابزارآلات صنعتی

تصفیه آب،تصفیه آب RO

قطعات برق و الکترونیک

Tds متر

پی اچ متر قیمت مناسب

سه راهی و محافظ برق

آمونياك سنج

تصفیه آب نیمه صنعتی

سنسور ph سنج ، پراپ ph سنج

مخزن تصفیه آب

EC متر ، EC سنج

ph سنج هانا ، تستر ph هانا

رفرکتومتر ، قند سنج

EC/TDS متر ، هدایت تی دی اس سنج

EC/TDS/PH متر ، تستر های مولتی پارامتر آب

ترازو آزمایشگاهی

اکسیژن متر آنلاین


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 64

مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/3/19


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.